Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím

360,000₫
Dung tích:

Mô tả

Bình sữa Moy chính hãng Hàn Quốc kèm núm ty sẵn trong bình 170ml và 270ml:

1. Núm 1 : 0-3 m (1 tia)

2. Num 2: 3-6m (2tia)

3. Núm 3: 6-8m (tiaY)

4. Núm 4 : 8m+ (tia Y to)

 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím
 Bình Sữa Moy 170ml/270ml Trơn, Đám Mây, Lạc Đà, Hoa Cúc, Thủy Tinh, Tím